LRS Learning Material
Grade 2 - Week 2 :  
Selflees Reeks - Die Lelike Eendjie Video
Translation - Die Lelike Eendjie

© 2020. Leicester Road School, Kensington, Johannesburg, South Africa.